Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 8 (2018): June 2017 Başkanlık Sistemi Referandumu Sürecinde Viral Reklam Kullanımı Abstract   PDF
Meltem Özel, Onur Karakaş
 
Vol 2, No 3 (2015): DECEMBER Academıcıans’ Use Of Socıal Medıa Tools For Educatıon: An Assessment On Communıcatıon Facultıes In Turkey And In Baltıc Countrıes Abstract   PDF
Feride Akım
 
Vol 5, No 8 (2018): June Alan Olarak Dijital Oyun, Çocuk Eyleyiciler ve Tahakküm: Clash of Clans Oyunu Üzerine Bir İnceleme Abstract   PDF
Serhatcan Yurdam
 
Vol 2, No 2 (2015): June Bir Kavram ve Meslek Olarak Halkla İlişkileri Eleştirel Ekonomi Politik Perspektiften Analiz Etmenin Gerekliliği Abstract   PDF
Tülin Sepetci
 
Vol 2, No 3 (2015): DECEMBER Bir Postmodern İntiharın Ardından Ekşi Sözlük'te Kanaatlerin Oluşumu Ve Grupların Biçimlenme Süreçleri Abstract   PDF
Sarphan Uzunoğlu
 
Vol 3, No 4 (2016): JUNE BİR PROPAGANDA ARACI OLARAK İNTERNET YAYINCILIĞI: AHSEN TV ÖRNEĞİ Abstract   PDF
Dila Naz Madenoğlu
 
Vol 3, No 4 (2016): JUNE BİR UÇAK YOLCULUĞUNDA KÜRESEL KÖYÜ YENİDEN İZLEMEK: YENİ İLETİŞİM VE ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ, KÜRESEL HABER VE KÜRESEL KAMUSAL ALANIN OLUŞUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Abstract   PDF
Serhat Kaymas
 
Vol 4, No 6 (2017): JUNE BİREYSEL FARKLILIKLARIN SOSYAL SERMAYE OLUŞUMUNA ETKİSİ: FACEBOOK VE LINKEDIN KULLANICILARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Abstract   PDF
Uğur Bakan, İlknur Aydoğdu KARAASLAN
 
Vol 1, No 1 (2014): December Çağdaş Haber Florasında Bir Katılım Gerçeği Olarak Çevrimiçi Videolar Abstract   PDF
Sedat Özel
 
Vol 2, No 3 (2015): DECEMBER Content Analysıs Of Job Postıngs On Employees In The Fıeld Of Socıal Medıa: Case Of London And Istanbul Abstract   PDF
Mikail BAT, Melodi ERKAN
 
Vol 2, No 3 (2015): DECEMBER Demokratik Bir Çıkış Yolu Olarak Sivil İtaatsizlik İçin Şiddet Olgusu Ve Hukuksuzluk Paradoksu Abstract   PDF
Ahmet Ayhan, Fatma Çakmak
 
Vol 4, No 7 (2017): December Dijital Aktivizm Platformu Change.Org’da Başarıya Ulaşmış Kampanyalara Yönelik Bir Çalışma Abstract   PDF
Ece Karadoğan Doruk, Ayda Akbıçak
 
Vol 1, No 1 (2014): December Dijital Aktivizmin Bir Türü Olarak Hacktivizim ve “RedHack” Abstract   PDF
Ceren Yeğen
 
Vol 5, No 8 (2018): June Dijital Medyada Yayınlanan Arakan Savaş/Çatışma Fotoğraflarının Göstergebilimsel Analizi Abstract   PDF
Betül Pazarbaşı, Ebru Turanlı
 
Vol 2, No 3 (2015): DECEMBER Dijital Ortamda Aktivizm: Online İmza Kampanyalarına Katılım Davranışlarının İncelenmesi (Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma) Abstract   PDF
Berkant Yılmaz, Güher Dündar, Taala Oskay
 
Vol 5, No 9 (2018): DECEMBER Dijitalleşen Kapitalizmin Yeni Aktörleri: Youtuberlar Abstract   PDF
Meltem Güler
 
Vol 5, No 9 (2018): DECEMBER Doğaya Karşı Teknoloji: Avatar Filminin Teknolojik Belirlenimcilik Bağlamında Analizi Abstract   PDF
Abdulsamet Günek
 
Vol 5, No 8 (2018): June DOWNLOAD INTERMEDIA Abstract   PDF
June 2018
 
Vol 3, No 4 (2016): JUNE DÜŞÜNCELERİN DIŞAVURUMU OLARAK MODA DÜNYASI: İLETİŞİMSEL KODLARA YANSIYAN ÖRNEKLER ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Abstract   PDF
Ahmet Ayhan, Murat Birol
 
Vol 4, No 6 (2017): JUNE DUVARDAKİ ŞEN DİRENİŞ: GRAFFİTİ BAŞKA BİR DÜNYA TAHAYYÜLÜ SUNABİLİR Mİ? Abstract   PDF
Övünç Meriç
 
Vol 2, No 3 (2015): DECEMBER Duygusal Tükenmişlik ve Kurumsal Adalet İlişkisi: Özel Bir Hastanede Görev Yapan Hemşireler Üzerine Bir Araştırma Abstract   PDF
Özlem GÜLLÜOĞLU IŞIK
 
Vol 3, No 4 (2016): JUNE DYSTOPIAN TUNES: ROLE OF MUSIC IN CREATING ATMOSPHERE WITHIN THE CONTEXT OF “REPO! THE GENETIC OPERA” Abstract   PDF
Volkan Erol, Gülin Terek Ünal, Dila Naz Madenoğlu
 
Vol 1, No 1 (2014): December Editör'ün Mesajı Abstract   PDF
Celalettin Aktaş
 
Vol 2, No 2 (2015): June Editörün Mesajı Abstract   PDF
Celalettin Aktaş
 
Vol 2, No 3 (2015): DECEMBER Editörün Mesajı Abstract   PDF
Celalettin Aktaş
 
1 - 25 of 136 Items 1 2 3 4 5 6 > >>