Küresel ve Ulusal Etkiler Ekseninde TBMM’nin 100’üncü Yılı Medya Yansımalarının Analizi

Serkan Bulut

Abstract


Ulus-devletlerde milli bayramlar uzun yıllar boyunca büyük coşkularla ve eksilmeyen heyecanlarla kutlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de milli bayramlarını kuruluşundan bugüne dek kutlamaktadır. Ancak özellikle 1980’lerde tüm dünyada ve Türkiye’de etkili olmaya başlayan serbest piyasa modeli ile kapitalizm kök salmış ve tüm yaşam deneyimlerinde olduğu gibi ulus-devlet egemenliği konusunda da medya politikalarına yönelik algı ve anlayışlarda birtakım değişimler yaratmıştır. Kültürel ve kimliksel olarak dönüşen medya, yerli veya ulusal değerlere olduğu kadar küreselleşme düşüncesinin etkisi ile de gelişen küresel yapıya ilişkin farklı eğilimler göstermeye başlamıştır. Bu eğilimlerin temelinde ise küreselleşmenin toplumların gün- delik yaşam pratiklerinde yarattığı bazı değişiklikler ve bu değişiklikler sonucunda ulusal değerlerin yaşadığı anlamsal değer kayıpları bulunmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye tarihinde ulusal egemenliğin en büyük somut göstergesi olmuş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve açılış günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılında, haber medyasının yaptığı haberler ele alınmıştır. Nitel araştırma yöntemine göre gerçekleştirilen araştırmada haber kuruluşlarının YouTube haber kanallarında yayınlanmış olan görüntülü haberler incelenmiştir. İçerik analizi gerçekleştirilen haberlerde medya kuruluşları, genellikle milli, ulusal, etnik ve dini söylem ve ifadeleri bir arada kullanarak popülizm denebilecek düşünceler çerçevesinde haberler yayınlamışlardır.


Full Text:

PDF

References


Aslan, S. (2009). “Küreselleşmenin Ulus Devletlere Etkisi”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25: 289-296

Ateş, D. (2006). “Küreselleşme: Ne Kadar Tek Boyutlu?” Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(1): 25-38

Bakan, S. & Tuncel, G. (2012). “Küreselleşmenin Ulus Devlet Üzerindeki Etkisi”. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2(1): 51-66.

Bauman, Z. (1999). Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları. (Çev. Abdullah Yılmaz). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bayar, F. (2008). “Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye”. Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, 32: 25-34.

Bozkurt, V. (2010). Değişen Dünyada Sosyoloji: Temeller. Kavramlar, Kurumlar (5. Baskı), Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.

Bulut, N. (2003), “Küreselleşme: Sosyal Devletin Sonu mu?”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 52(2): 173-197.

Cebeci, K. (2008). “Küreselleşme Bağlamında Ulus-Devletin Egemenlik Gücünün Dönüşümü”. Sayıştay Dergisi, 71: 23-39.

Cumhuriyet TV. (2020). “Anasayfa”, https://www.youtube.com/channel/UCgnTQ4IeDnrnocBaiHHJsNg/videos, Erişim Tarihi: 20.05.2020.

Demirören Haber Ajansı. (2020). “Anasayfa”, https://www.youtube.com/channel/UCxdpqtb0HIOdH7RGyf gmJbA, Erişim Tarihi: 21.05.2020.

Doğuş Yayın Grubu. (2020). “Markalarımız NTV”, http://www.dogusyayingrubu.com.tr/hakkimizda/markalarimiz/Televizyon/ntv, Erişim Tarihi: 20.05.2020.

Esgin, A. (2001). “Ulus-Devlet ve Küreselleşmeye İlişkin Bazı Tartışmalar”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 25(2): 185-192.

Fox, J. (2002). Chomsky ve Küreselleşme. (Çev. Ebru Kılıç). İstanbul: Everest yayınları.

Çev, S. H., & Tuncel, H. (2014). “Yerel ve Küresel: Küreselleşme ve Etniklik”. Mülkiye Dergisi, 38(2): 133-150.

Held, D. vd. (2017). Küreselleşme. Sosyoloji Başlangıç Okumaları. Anthony Giddens (Ed). (Çev. Günseli Altaylar). İstanbul: Say Yayınları.

İhlas Haber Ajansı. (2020). “Anasayfa”, https://www.youtube.com/user/ihacomtr/videos, Erişim Tarihi: 22.05.2020.

Kazgan, G. (2009). Küreselleşme ve Ulus-Devlet Yeni Ekonomik Düzen. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Kızılçelik, S. (2003). “Küreselleşme Beden ve Şizofreni”. CÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 25(4): 89-94.

Marx, K. (1986). Kapital I-Kapitalist Üretimin Eleştirel Bir Tahlili. (Çev. Alaattin Bilgi). Ankara: Sol Yayınları.

Nazan A. M. & Eryücel, E. (2013). “Küreselleşme Sürecinde Egemenlik Kavramının Dönüşümü”. Journal of Gradu ate School of Social Sciences, 17(1): 23-36.

NTV. (2020). “Anasayfa”, https://www.youtube.com/user/ntv?app=desktop, Erişim Tarihi: 21.05.2020.

Özyakışır, D. (2006), “Ulus-Devlet ve Milli Egemenlik Bağlamında Teorik Bir Küreselleşme Eleştirisi”, Jeopolitik Dergisi, 5(31): 78-80.

Ritzer, G. (2017). Toplumun McDonaldlaşması-Çağdaş Toplum Yaşamının Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme. (Çev. Akın Emre Pilgir). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Smith, A. (1999). Milli Kimlik. (Çev. Bahadır Sina Şener). İstanbul: İletişim Yayınları.

Tomlinson, J. (2013). Küreselleşme ve Kültür. (Çev. Arzu Eker). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

TRT Haber. (2020). “Anasayfa”, https://www.youtube.com/trthaber, Erişim Tarihi: 21.05.2020.

Tutal, N. (2006). Küreselleşme İletişim Kültürlerarasılık, (1. Baskı), İstanbul: Kırmızı Yayınları.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

doi indexes_proquest indexes_citefactor indexes_dergipark indexes_dergipark indexes_research_bib        

 

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.