Küreselleşmenin Üretim Pratikleri Açısından Türk Dramalarına Etkileri

Atacan Şimşek, Seçkin Özmen

Abstract


Küreselleşme ve kitle iletişim araçları arasında birbirini etkileyen oldukça girift bir yapı vardır. Küreselleşme sürecinin yaşan- masının en önemli sac ayakları kitle iletişim araçları ve iletişim teknolojileri olurken, genel olarak kitle iletişim araçları da küreselleşme sürecinden sahiplik ve uluslararası yayın anlamında etkilenmiştir. Küreselleşme sürecinde televizyon yayınları, küresel hale gelmiş, özellikle dramalar tüm dünyada ihracatı yapılan küresel birer ürün haline dönüşmüştür. Son yıllarda Türk dramaları, nicelik ve nitelik olarak yaşadığı yükselişle sadece yurt içinde değil, yurt dışında da beğenilerek izlenilen yapımlar haline gelmiştir. Küreselleşmenin Türk dramalarını ve Türk drama sektörünü üretim pratikleri açısından ne şekilde etkilediğinin araştırılması çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada yöntem olarak yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu amaçla 17 sektör çalışanıyla dijital ortamda görüşmeler yapılmış, elde edilen veriler betimsel analiz yöntemine göre analiz edilmiştir. Çalışmada Türk dramalarının kısmi olarak küreselleşmeden etkilense de yerel bir noktada durduğu, sektörde yerel düşünen yapımcılardan dolayı üretim pratikleri açısından yerel bir anlayışın devam ettiği sonuçlarına ulaşılmıştır.


Full Text:

PDF

References


Akbulut, Nesrin Tan (1994). Televizyon Yayınlarında Soap Operalar. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Anderson, Benedict (1995). Hayali Cemaatler Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, 2.bs. İstanbul: Metis Yayınları.

Balcı, Ali (2006). “Roland Robertson, Küreselleşme ve Kültür”, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:1, s.25-37.

Bauman, Zygmunt (2018). Küreselleşme, 8.bs. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Çelenk, Sevilay (2010) “Aşk-ı Memnu’dan Aşkı Memnu’ya Yerli Dizi Serüvenimiz”, Birikim Dergisi, sayı: 256-257, s. 18-27.

Çoban, Aykut (2002). “Küreselleşmeye Karşı Olmak: Olanaklar ve Sınırlılıklar”, Praksis Dergisi, No:7, s.117-165.

Erbay, Yusuf (2011). “Küreselleşme Sürecini Anlamaya Yardımcı Bazı Kavramlar”, İletişim, Kuram ve Araştırma Dergisi, C.2011, No:32, s.279-294.

Friedman, Thomas (2003). Lexus ve Zeytin Ağacı Küreselleşmenin Geleceği, 3.bs. İstanbul: Boyner Yayınları.

Giddens, Anthony (2018). Modernliğin Sonuçları, 8.bs. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Held, David; McGrew, Anthony (2014). “Büyük Küreselleşme Tartışması”, Küresel Dönüşümler Büyük Küreselleşme Tartışması, Haz. David Held, Anthony McGrew. Ankara: Phoenix, s.7-70.

İnce, Murat (2009). “Küreselleşme ve Yerelleşme: Bir Çelişki mi?”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11-1, s.259-275.

Kejanlıoğlu, Beybin (2004). Türkiye’de Medyanın Dönüşümü, Ankara: İmge Kitabevi.

McChesney, Robert W. (2014). “Yeni Küresel Medya”, Küresel Dönüşümler Büyük Küreselleşme Tartışması, Haz. David Held, Anthony McGrew, Ankara: Phoenix, s.311-319.

Mediacat.com (Ağustos 2018). BEIN Media Group ve BBC Studios’tan Stratejik İş birliği, 10.02.2020. https://www.mediacat.com/bein-media-group-ve-bbc-studiostan-stratejik-isbirligi/ adresinden alındı.

RATEM (2018). Türkiye Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Sektör Raporu. İstanbul.

Robins, Kevin (2014). “Küreselleşme Karşılaşmaları”, Küresel Dönüşümler Büyük Küreselleşme Tartışması, Haz. David Held, Anthony McGrew, Ankara: Phoenix, s.287-294.

RTÜK (2018). Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması. Ankara.

Stiglitz, Joseph E. (2002). Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı, (Çev: Arzu Taşçıoğlu - Deniz Vural), 2.bs. İstanbul: Plan B Yayınları.

Şentürk, Rıdvan (2017). Türkiye’de Film Endüstrisi. İstanbul: İTO Yayınları.

Tanrıöver, Hülya Uğur (2011). Türkiye’de Film Endüstrisinin Konumu ve Hedefleri. İstanbul: İTO Yayınları.

Tekinalp, Şermin (2011). Camera Obscura’dan Synopticon’a Karşılaştırmalı Radyo ve Televizyon, 2.bs. İstanbul: Beta.

Thompson, John B. (2014). “İletişimin Küreselleşmesi”, Küresel Dönüşümler Büyük Küreselleşme Tartışması, Haz. David Held, Anthony McGrew, Ankara: Phoenix, s.295


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

doi indexes_proquest indexes_citefactor indexes_dergipark indexes_dergipark indexes_research_bib        

 

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.