Sosyal Medya Kullanımına Bağlı Olarak Değişen Şöhret- Hayran İlişkilerinde "Mesafe" Sorunu: Instagram Üzerine Niteliksel Bir İnceleme

Ayşe Çiğdem Batur

Abstract


Bu çalışmada özellikle son 10 yılda hızla ilerleyen ve geniş kitleler tarafından iletişim aracı olarak kullanılan sosyal medyanın yarattığı mesafeli yakınlık kavramından yola çıkarak şöhret kavramının sıradanlaşıp sıradanlaşmadığı incelenmiştir. Hayranlık duygusu insanın her yaşta başına gelmiş ya da gelebilecek bir duygu durumudur. Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve özellikle internet kullanımının yayılmasıyla ortaya çıkan Facebook, Twitter, İnstagram, Youtube vb. sosyal medya platformları aracılığıyla şöhretler daha kolay ulaşılabilir hale gelmişlerdir. Tüm bunların parantezinde bu çalışmada; sosyal medya dünyasındaki şöhret-hayran ilişkisine değinilmiş, mesafeleri yakınlaştıran bu iletişim şeklinin şöhret kavramını hayranlar gözünde sıradanlaştırıp sıradanlaştırmadığı nitel veri toplama yöntemlerinden derinlemesine mülakat yöntemiyle incelenmiştir. Mülakat soruları hayranı olduğu ünlü isimle sosyal medya aracılığıyla en az bir defa iletişime geçmiş 12 farklı kişiye sorulmuştur. Derinlemesine görüşme tekniğiyle toplanan veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Analizler sonucu elde edilen bulgularda ünlü kişilerin kolay ulaşılabilir olmasının şöhret algısını hayranların gözünde sıradanlaştırdığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Şöhret, Şöhret Kültürü, Hayranlık, Hayran Kültürü, Sosyal Medya, İnstagram


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

doi indexes_proquest indexes_citefactor indexes_dergipark indexes_dergipark indexes_research_bib        

 

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.