Türk Dizilerinin Azerbaycan Vatandaşları Üzerindeki Etkisi Ve Türkçenin Yaygınlaşmasına Katkısı

Oğuz Aktürk, Mustafa Yağbasan

Abstract


Dünyada hızla meydana gelen küreselleşme süreciyle beraber, işletmelerin uluslararası boyuta ulaşma yatkınlığı her zaman olduğundan daha fazladır. Özellikle gelişmiş ülkelerdeki işletmeler uluslararası pazarlara doğru genişlemektedir. Günümüzde iletişim teknolojilerindeki hızlı artışı sonucunda gelişen ve dönüşen düzen ile birlikte dünya, adeta küresel bir şehir haline dönüşerek farklı toplumları birbirine yakınlaştırmış ve bu yakınlaşma kültürlerarası iletişim ve etkileşimi de berberinde getirmiştir. Son dönemlerde değişen ekonomik ve politik koşullar Türkiye’deki işletmelerin kendi iç pazarının yanında dış pazarlara da ulaşmasını kolaylaştırmıştır. Değişen bu koşullar ile birlikte Türkiye, bölgede önemli bir güç unsuru olma yolunda süratle ilerlemektedir. Dışa açılım konusunda atılım yapan Türkiye’nin tanınırlığının artmasında ‘televizyon’, kısa denilebilecek bir zaman diliminde uluslararası etkileşimde kullandığı yaygın bir kitle iletişim aracı haline gelmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak, bulunduğumuz çağda adeta dışa açılımın bir penceresi gibi işlev gören Türk dizilerinin popülaritesi de ‘yumuşak güç’ kavramı kapsamında değerlendirildiğinde Türkiye’ye küresel pazarda saygınlık, sempati ve ticaret imkânları kazandırmaktadır. İlişkilerinin özellikle son yıllarda ciddi bir şeklide ivme kazandığı, hatta ‘iki devlet - bir milleti’n bir diğer parçası konumundaki kardeş ülke Azerbaycan’da pek çok Türk dizisi izlenmektedir. Bu çalışmada; Azerbaycan’da Bakü, Salyan ve Şemkir şehirlerinde, Azerbaycan vatandaşlarına anket uygulaması yapılmış ve Türk dizilerinin Azerbaycan kültürüne etkisi ve Türkçe’nin yaygınlaşmasına katkısı test edilmiştir. Survey veri toplama aracı esas alınarak yapılan araştırma sonucunda değer atfedilebilecek önemli bulgulara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türk Dizileri, Azerbaycan, Kültür, Türkçe, İletişim.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

doi indexes_proquest indexes_citefactor indexes_dergipark indexes_dergipark indexes_research_bib        

 

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.